HomeNieuw project? Dit moet je weten
Array

Nieuw project? Dit moet je weten

In Nederland heb je voor zo’n beetje alles een vergunning nodig. Maar voor het aanvragen van een vergunning moet je wel je zaakjes op orde hebben, zeker in de huidige tijd. Want je hoeft de tv of radio maar aan te zetten en je hoort wel iets over stikstof en de stikstofdepositie. Stikstof legt bepaalde projecten helemaal stil en het is daarom belangrijk dat je goed weet aan welke stikstofeisen jouw project moet voldoen en vooral of je binnen de gestelde normen die voor het gebied waar je aan de slag wilt zal gaan voldoen. Dus denk je aan een festival, aan een bouwproject of aan de uitbreiding van je huidige bedrijf dan kom je niet meer om de stikstofeisen heen. Dit kan je veel hoofdbrekers geven want hoe bereken je de stikstofwaarden nu precies? Gelukkig sta je er niet alleen voor: hier kan u een stikstofberekening aanvragen. Maar hoe werkt zo’n stikstofberekening nu precies? Dat leggen we hieronder uit.

Wat is stikstof?

Laten we beginnen met de meest eenvoudige vraag: wat is stikstof nu eigenlijk? Stikstof is een geur- en kleurloos gas dat overal om ons heen is. Onze lucht bestaat voor 78% uit stikstof. Stikstof zelf is dan ook niet schadelijk. Maar de chemische verbindingen die het aangaat met andere stoffen zoals zuurstof en waterstof zorgt voor reactieve stikstof waardoor stikstofoxiden en ammoniak ontstaat en dat is wel schadelijk voor de mens en de natuur. Reactieve stikstof verzuurt de bodem en dat is funest voor bepaalde planten. Als die planten uitsterven, verdwijnen ook de dieren die daarvan leven en zo verschraald de natuur. Er zijn dan steeds minder soorten planten en dieren in Nederland. Om dat te voorkomen moet de stikstofneerslag omlaag en daarom worden er bepaalde eisen aan bedrijven en projecten gesteld. Vrijwel ieder project heeft invloed op de stikstofhoeveelheid in de lucht. De Nederlandse overheid stelt per gebied vast hoeveel er uitgestoten mag worden. Voor kwetsbare gebieden is dat minder dan voor andere gebieden.

Stikstof berekenen

Om stikstof te berekenen wordt de AERIUS-calculator gebruikt. Eenvoudig uitgelegd werkt deze zo: je voert het soort project in, bijvoorbeeld een bouwproject, dan teken je op een kaartje het gebied in waar het project staat gepland en vervolgens schat je in hoeveel stikstof tijdens het project vrijkomt. Dit kun je schatten op basis van het verkeer van en naar je project en aan het gebruik van materiaal. Zo wordt duidelijk of je voldoet aan de normen. Dus heb je ideeën voor een nieuw project? Laat eerst je stikstofuitstoot berekenen.

Populaire blogs

Mijn favorieten